de-escaleren

werkw.
Verbuigingen:  de-escaleerde
Verbuigingen:  gede-escaleerd

1) (een geschil) minder hevig doen worden
Voorbeeld:  `Het uitgesproken voornemen om de troepen terug te trekken de-escaleerde het conflict niet.`

2) enz.

3) tweede betekenisomschrijving
Voorbeeld:  `Zin met het de-escaleren in de tweede betekenis erin.`

4) minder hevig worden
Voorbeeld:  `In die tijd de-escaleerde de situatie omdat het besef doordrong dat er een gemeenschappelijke vijand was.`


Bron: WikiWoordenboek.