het cultuurrelativisme

zelfst.naamw.

relativisme t.a.v. de eigen cultuur, het besef dat de waarden van de eigen cultuur betrekkelijk zijn en dat men een cultuur niet vanuit een andere kan beoordelen
Voorbeeld:  `cultuurrelativisme kan ertoe lijden dat men vrouwenbesnijdenis (clitoridectomie), het verbranden van weduwen of het stenigen van overspeligen niet als schendingen van mensenrechten beschouwt`


Bron: WikiWoordenboek.

6 definities op Encyclo
  1. Het idee dat bepaalde gebruiken in andere culturen niet als schendingen van mensenrechten worden ervaren. Vrouwenbesnijdenis of het verbranden van weduwen, maar ook bijv....
  2. Stelling dat culturen niet met elkaar vergeleken kunnen worden en hierdoor gelijkwaardig zijn. Ze kunnen en mogen alleen worden beoordeeld vanuit en door zichzelf.
  3. het bestuderen van een cultuur in termen van zijn eigen betekenissen en waarden. relatief: waarbij men de eigen culturele veronderstellingen en vanzelfsprekend-heden tuss...
  4. Maatschappijwetenschappen het ervan uitgaan dat de ene cultuur niet beter of belangrijker is dan de andere
  5. Het relativeren vaneen of meer culturele waarden t.o. v. de waarden van van een of meer andere culturen, ongeacht de grondslag en de bijdrage ervan tot de sociaal-economi...
Toon uitgebreidere definities