de conventie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [kɔn'vɛn(t)si]
Verbuigingen:  conventie|s (meerv.)

1) wat de mensen meestal doen
Voorbeeld:  `De omgang tussen mannen en vrouwen is sterk door conventies bepaald.`
Synoniem:  gewoonte

2) grote, belangrijke vergadering poliek
Voorbeeld:  `de Republikeinse Conventie in New York`
Geneefse Conventie  (de internationale verdragen die de rechtsregels tijdens gewapende conflicten bepalen) `misdaad tegen de Geneefse Conventie`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
gebruik overeenkomst

15 definities op Encyclo
 • Een conventie is een afspraak tussen twee of meer partijen, maar vaak tussen alle leden van een grote of kleine gemeenschap. ==Dimensies== De aard van de conventie wordt...
 • wat men gewoonlijk doet of moet vb: het hoort tot de conventies van dit land om de doden meteen te begraven Synoniemen: gebruik gewoonte zede mores officiële overeenkoms...
 • Let op: Spelling van 1858 overeenkomst, verdrag; vergadering: nationale conventie, de vergadering van de afgevaardigden des volks. Conventioneel, overeenstemmend, overeen...
 • 1) Aaneensluiting van fabrikanten 2) Bestand 3) Bridgeterm 4) Federatie 5) Gebruik 6) Gewoonte 7) Mores 8) Overeenkomst 9) Schriftelijke overeenkomst 10) Usance 11) Verbo...
 • burgerlijk procesrecht: de procedures in conventie (eiser is gestart) en reconventie (tegenclaim van gedaagde) worden in ...
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met conventie:
  conventies

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  conventie (overeenkomst; traditioneel gebruik; belangrijke vergadering)