de bodemkunde

zelfst.naamw. (v.)

een aardkunde die gericht is op de bestudering van de samenstelling en vorming van bodems en de wijze waarop deze gebruikt kunnen worden voor allerhande bouw- en landbouw doeleinden
Voorbeeld:  `Hij studeert bodemkunde in Groningen.`


Bron: WikiWoordenboek.

5 definities op Encyclo
  1. (Pedologie, grondsoortenstudie) De studie van de grondsoorten, pedologie
  2. Wetenschap die zich bezighoudt met alle aspecten van bodemsoorten, inclusief hun oorsprong, spreiding, classificatie, gebruik, natuur- en scheikundige eigenschappen en de...
  3. Def.: de wetenschap, die de grondsoorten bestudeert naar hun wijze van ontstaan, karakter en gebruik, alle in landbouwkundige zin.
  4. 1) Edafologie 2) Pedologie
  5. Bodemkunde of pedologie is de tak van wetenschap die zich bezighoudt met de samenstelling en vorming van bodems en de wijze waarop deze gebruikt kunnen worden voor aller...
Toon uitgebreidere definities