blootstellen aan

werkw.
Uitspraak:  [ˈblotstɛlə(n) an]
Vervoegingen:  stelde bloot aan (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft blootgesteld aan (volt.deelw.)

niet beschermen tegen iets bedreigends
Voorbeelden:  `aan een gevaar blootstellen`,
`aan risico´s blootstellen`

© Kernerman Dictionaries.

Spreekwoorden en zegswijzen
• zich blootstellen aan (=in aanraking komen met)
Naar de spreekwoorden