blingen

werkw.
Afbreekpatroon:  'blin - gen
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  blingde (verl.tijd )
Vervoegingen:  geblingd (volt.deelw.)

verfraaien met glitters
Voorbeeld:  `ze had haar handtasje helemaal geblingd voor het gala`