de bio-industrie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['bijoɪndʏstri]

grootschalige productie van voedingsmiddelen in de veeteelt
Voorbeelden:  `In de bio-industrie worden enorme aantallen dieren op kleine oppervlakten gehouden.`,
`intensieve veehouderij is een vorm van bio-industrie`,
`De bio-industrie leidt tot algemene bezorgdheid om het dierenwelzijn en de kwaliteit van voedingsmiddelen.`
Synoniem:  vee-industrie

© Kernerman Dictionaries.

12 definities op Encyclo
  1. Minder specifiek: veeteelt Zie ook: dierenmishandeling
  2. Intensieve veehouderij, waarbij op een bijna industriële wijze dierlijk voedsel wordt geproduceerd.
  3. Intensieve veehouderij, waarbij op een (bijna) industriële wijze dierlijk voedsel wordt geproduceerd.
  4. niet-grondgebonden vorm van landbouw waarbij op een zeer klein oppervlak veel beesten worden gehouden
  5. Intensieve veehouderij, b.v. kippen op een legbatterij..
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
bio-industrie (gemechaniseerde fokkerij)