de betalingstermijn

zelfst.naamw. (m.)
Verbuigingen:  betalingstermijnen
Verbuigingen:  betalingstermijntje

de termijn waarbinnen een verschuldigd bedrag betaald moet zijn
Voorbeeld:  `Alleen als kan worden aangetoond dat het voor geen van beide partijen (leverancier en afnemer) nadelig is, mag er een betalingstermijn van langer dan 60 dagen worden afgesproken`


Bron: WikiWoordenboek.

4 definities op Encyclo
  1. de overeengekomen tijdsperiode waarbinnen een factuur betaald dient te worden.
  2. Dit is de periode waarover uw premie is berekend en zal worden afgeschreven van uw rekening. Dit kan een maand, kwartaal of een jaar zijn.
  3. Eng: instalment incasso periode waarbinnen betaald moet zijn Art 27a iw 1990 en 624 Boek 7 BW…
  4. Een betalingstermijn is de periode waarbinnen een verschuldigd bedrag betaald moet zijn. ==Bij levering van goederen of diensten== Voor leveringen aan consumenten bedraa...
Toon uitgebreidere definities