de bestuursdwang

zelfst.naamw. (m.)

bevel van een bestuurlijk orgaan om een wettelijk voorschrift te handhaven of gedane overtreding te herstellen


Bron: WikiWoordenboek.

3 definities op Encyclo
  1. Een bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om illegaal gedrag van een burger feitelijk ongedaan te maken. Deze bevoegdheid wordt 'bestuursdwang' genoemd. Denk bijvoorbeeld a...
  2. Eng: administrative enforcement bestuurs procesrecht feitelijk optreden van een bestuursorgaan tegen hetgeen in strijd is met een wettelijk voorschrif…
  3. Het doel van een bestuursdwang is om de overtreder van een wettelijk voorschrift te bewegen deze overtreding ongedaan te maken, of, als dat niet lukt, het ongedaan maken...
Toon uitgebreidere definities