de bestuurbaarheid

zelfst.naamw. (v.)

Hoe bestuurbaar iets of iemand is