de beslissing

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bəˈslɪsɪŋ]
Verbuigingen:  beslissing|en (meerv.)

uitspraak over wat er moet gebeuren
Voorbeelden:  `de definitieve beslissing`,
`een beslissing nemen`,
`op een beslissing terugkomen`,
`je neerleggen bij een beslissing`
Synoniem:  besluit

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
besluit raadsbesluit

5 definities op Encyclo
  1. de keuze om iets te doen vb: wanneer neem je een beslissing over de vakantie? Synoniem: besluit
  2. [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Beslissing``] van een gevecht. Zie Gevecht
  3. •het beslissen.
  4. 1) Arrest 2) Beschikking 3) Beslechting 4) Besluit 5) Conclusie 6) Decisie 7) Definitieve uitkomst 8) Dictum 9) Eindoordeel 10) Genadeslag 11) Gewijsde 12) Judicatie 13) ...
  5. Eng: decision bestuurs [procesrecht] deel aan het slot van een rechterlijke uitspraak dat het (eind)oordeel inhoudt Zie ook uitspraak rechtmatigheidstoe…
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met beslissing:
beslissingenbeslissingsrechtbeslissingstheorie

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `beslissing` kennen.