de beschikking

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bə'sxɪkɪŋ]

1) besluit van een gezagsdrager om iets te doen
Verbuigingen:  beschikking|en (meerv.)
Voorbeelden:  `beschikking van het gemeentebestuur`,
`rechterlijke beschikking`,
`het niet eens zijn met een beschikking`
Synoniem:  beslissing

2) keer dat iemand of iets kan worden gebruikt
Voorbeeld:  `Ik heb vandaag de beschikking over de auto.`
tot iemands beschikking staan  (iemand willen helpen)
ter beschikking staan  (gebruikt kunnen worden) `Er staan altijd huurfietsen ter beschikking van de vaste gasten.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beschikbaarheid decreet destinatie

Taaladvies
 1. Schrijf je zelfstandige naamwoorden met het achtervoegsel -ing die van een werkwoordelijke uitdrukking zijn afgeleid, aan elkaar? Zie de terbeschikkingstelling / ter beschikking stellen / het ter beschikking stellen
 2. Wat is juist: iets ter beschikking stellen aan iemand of iets ter beschikking stellen van iemand? Zie Ter beschikking stellen aan / van


25 definities op Encyclo
 • Besluit van een administratief orgaan, meestal van de overheid, gericht op een persoon of rechtspersoon. Wordt ook gebruikt voor besluiten van het zorgkantoor
 • De term beschikking heeft meerdere vaste betekenissen in het recht. Zo is het de aanduiding van een bepaald type overheidshandeling in het Nederlandse bestuursrecht en h...
 • Een rechterlijke uitspraak in een civiele procedure die begint met een verzoekschrift. Ook: een besluit van een overheidsorgaan.
 • - 1. Een beslissing van een overheidsorgaan in een concreet geval, bijvoorbeeld het verlenen van een bouwvergunning. 2. In het civiele recht: een rechterlijke uitspraak i...
 • . 1. Eenzijdige wilsuiting van een overheidsorgaan in een concreet geval, niet zijnde een algemene regeling. 2. Schriftelijk besluit van een administratief orgaan, gerich...
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met beschikking:
  beschikkingen

  Deze woorden eindigen op beschikking:
  weigeringsbeschikkingwilsbeschikkingzelfbeschikking

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  beschikking