de beroepsbevolking

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bə'rupsbəvɔlkɪŋ]

deel van een bevolking dat bereid en in staat is om te werken
Voorbeelden:  `krimpende beroepsbevolking`,
`Een groeiend percentage van de beroepsbevolking is werkzoekend.`

© Kernerman Dictionaries.

17 definities op Encyclo
  1. Het totale arbeidsaanbod. Ze omvat de binnenlandse gesalarieerden, de binnenlandse niet-gesalarieerde werkgelegenheid, het saldo van de pendelarbeid en de niet werkende w...
  2. Iedereen tussen 15 en 65 jaar die werk heeft of zoekt voor 12 of meer uur per week. De beroepsbevolking is op te delen in de werkzame beroepsbevolking met een baan van mi...
  3. het deel van de totale bevolking in de leeftijd tussen de 15 en de 65 jaar, dat een baan heeft of als werkloos bij het arbeidsbureau staat ingeschreven.Ook zij die geen...
  4. hiertoe behoort iedereen met een baan plus de officiële werkloosheid. Externe link: arbeidsmarkt
  5. Het deel van de bevolking dat werkt om geld te verdienen en alle mensen die beschikbaar zijn om te werken (werklozen).
Toon uitgebreidere definities