het bericht

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [bəˈrɪxt]
Verbuigingen:  bericht|en (meerv.)

mededeling
Voorbeelden:  `een goed bericht`,
`een bericht krijgen/ontvangen`,
`iemand een bericht zenden/sturen`,
`een bericht doorgeven`,
`Ik wacht uw bericht af.`
Synoniem:  boodschap (2)
de nieuwsberichten  (programma op radio of tv over de dagelijkse gebeurtenissen in de wereld)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aankondiging bekendmaking blad boodschap gewag informatie inlichting maandblad magazine mare mededeling melding opgave periodiek referaat relaas terechtwijzing tijding tijdschrift tijdspieg uitspraak vermelding verslag verwittiging weekblad

Spreekwoorden en zegswijzen
• geen bericht is goed bericht. (=als je niet weet hoe het met iets of iemand gaat, kun je ervan uitgaan dat het goed gaat, zolang je geen slecht bericht ontvangt.)
Naar de spreekwoorden

10 definities op Encyclo
  1. Berichten zijn gegevens die bij communicatie tussen mensen mondeling, schriftelijk of via machines (zoals computers) worden uitgewisseld. Een bericht heeft de bedoeling b...
  2. Berichten zijn gegevens die bij communicatie tussen mensen mondeling, schriftelijk of via machines (zoals computers) worden uitgewisseld. Een bericht heeft de bedoeling b...
  3. Term op het gebied van het drama voor een mededeling, veelal in korte vorm, van feiten of gebeurtenissen. Bekende vormen zijn het bodeverhaal en de teichoskopie. In de ve...
  4. De container waarmee een bedrijfsdocument van een ketenpartner naar een ketenpartner wordt gezonden op basis van de gedefinieerde communicatieprotocollen. Een bericht kan...
  5. mondelinge of schriftelijke informatie vb: we hebben nog geen bericht van Ahmed Synoniemen: boodschap mededeling kennisgeving
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met bericht:
berichtenberichtencentraleberichtgevingberichtteberichtten

Deze woorden eindigen op bericht:
ambtsberichtinternetberichtsms-berichtkrantenberichtpersberichtopsporingsberichtvoorberichtweerberichtwelkomstberichttegenberichtbeursberichtnieuwsbericht

Herkomst volgens etymologiebank.nl
bericht

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `bericht` kennen.