de belofte

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bəˈlɔftə]
Verbuigingen:  belofte|n, belofte|s (meerv.)

dat wat je belooft
Voorbeelden:  `een belofte doen/afleggen`,
`een belofte houden/nakomen`,
`een belofte breken/verbreken`
belofte maakt schuld  (wat je belooft moet je doen)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
eed gelofte toezegging

Spreekwoorden en zegswijzen
• het land van belofte (=de plaats waar het goed toeven is)
belofte maakt schuld. (=als je iets beloofd hebt moet je dat ook nakomen)
belofte is een hemd der dwazen. (=een nietszeggende belofte kan toch tijdelijk gelukkig maken.)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
Is to make a promise een algemeen geaccepteerd anglicisme voor een belofte maken? Zie to make a promise / een belofte maken

10 definities op Encyclo
 • wat je zegt dat je zult doen vb: hij gaf mij de plechtige belofte dat hij op tijd zou zijn je belofte breken [niet doen wat je beloofd hebt] je belofte nakomen [doen wat ...
 • Plechtige verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken. Hij is dit verplicht. Als blijkt dat hij de waarheid niet spreekt maakt hij zich schul...
 • Formele toezegging, mondeling of op schrift: algemeen gebruikt woord, te onderscheiden van gelofte, term die kerkrechtelijke inhoud heeft.
 • Vorm van eed. Plechtige verklaring om kracht bij te zetten bij 1. een belofte voor de toekomst of 2. een verklaring over feiten. De beëdigde spreekt de woorden uit: `Dat...
 • •mondelinge of schriftelijke verklaring waarin men iets belooft.
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met belofte:
  beloftenbeloftes

  Deze woorden eindigen op belofte:
  huwelijksbelofteverkiezingsbelofte

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  belofte