het beleid

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [bəˈlɛit]

manier waarop je iets regelt en leidt
Voorbeelden:  `een beleid uitstippelen/uitzetten`,
`beleid maken`,
`provinciaal beleid`,
`het beleid uitvoeren`,
`het beleid ombuigen`,
`kunstbeleid`,
`bezuinigingsbeleid`
Synoniem:  politiek
met beleid te werk gaan  (voorzichtig en verstandig handelen)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanpak omzichtigheid politiek

24 definities op Encyclo
  1. wijze van handelen Jaar van herkomst: 1291 (CG I 1, 1563 )
  2. De manier waarop je met een bepaalde zaak omgaat. Die bepaalde zaak dat kan je scooter zijn of je schoolloopbaan, maar ook een supermarkt of heel Nederland.
  3. Het geheel van maatregelen die de overheid neemt om bepaalde problemen op te lossen, te verminderen of te voorkomen.
  4. Specifiek (binnen de overheid): het geheel aan opvattingen over te realiseren doelstellingen, tezamen met de in de tijd uitgezette acties en de daarvoor benodigde middele...
  5. Het streven naar het bereiken van bepaalde doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzen.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met beleid:
beleidsevaluatiebeleidsmatigbeleidsnotabeleidsplanbeleidsregelbeleidsvrijhedenbeleidsvrijheidbeleidvol

Deze woorden eindigen op beleid:
abortusbeleidgedoogbeleidlandbouwbeleidlik-op-stukbeleidmilieubeleidasielbeleidklimaatbeleidkabinetsbeleidjeugdbeleidpersoneelsbeleidaanbodbeleidaanbestedingsbeleidfietsbeleidprijsbeleidjojobeleiddrugsbeleiddrugbeleidintegratiebeleidparkeerbeleidacceptatiebeleid

Herkomst volgens etymologiebank.nl
beleid (wijze van handelen; overleg)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `beleid`.