de belangengroep

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [bəˈlɑŋə(n)xrup]
Verbuigingen:  belangengroep|en (meerv.)

groep mensen die samen hetzelfde belang hebben

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
actiegroep pressiegroep

Taaladvies
Drukkingsgroep / pressiegroep / belangengroep / lobby: Is drukkingsgroep correct?

5 definities op Encyclo
  1. groep die specifieke belangen heeft
  2. [Maatschappijleer] een organisatie die opkomt voor de belangen van een groep bijvoorbeeld voor scholieren of voor werknemers in de bouw
  3. [Politiek] individuen die gezamenlijk optreden om een gemeenschappelijk belang te behartigen
  4. [Politiek] Organisatie of groep die bewust probert invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming
  5. 1) Actiegroep 2) Comité 3) Groep met gemeenschappelijk belang 4) Pressiegroep
Toon uitgebreidere definities