de basisvorming

zelfst.naamw. (v.)

onderwijsprogramma van de eerste drie leerjaren van alle middelbareschool
Voorbeelden:  `De basisvorming als gelijk onderwijsprogramma voor alle middelbarescholen is in 2006 afgeschaft.`,
`(...) en vlucht met zijn dochters weg onderzee...`


Bron: WikiWoordenboek.

6 definities op Encyclo
  • Voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo), hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderw...
  • Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs beginnen met de basisvorming. De basisvorming rust leerlingen uit met kennis, inzicht en vaardigheden die ze nodig hebben voor...
  • Het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarover iedereen zou moeten beschikken om zich naar behoren te kunnen handhaven in een moderne samenleving en om te kunn...
  • periode die de eerste twee of drie jaar van het voortgezet onderwijs bestrijkt vb: de doelen van de basisvorming zijn erg op de praktijk gericht
  • Sinds 1993 beginnen alle leerlingen het voortgezet onderwijs met een periode van basisvorming van drie jaar, ongeacht het feit of ze vmbo, havo of vwo volgen. Het doel is...
  • Toon uitgebreidere definities