de basiliek

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [bazi'lik]
Verbuigingen:  basiliek|en (meerv.)

kerkgebouw met een hoog middendeel en lagere zijbeuken
Voorbeelden:  `een intieme romaanse basiliek`,
`Basiliek is een eretitel die de paus soms geeft aan een grote of bijzondere kerk, los van de vorm van die kerk.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
kerk

11 definities op Encyclo
  1. [ gebouwtypologieën] Basilica Julia, Rome, 54 v. Chr.
  2. vernederlandsing van het Romeinse basilica, dat weer afkomstig is van het Griekse basilikos (koninklijk gebouw). De basilica lag meestal aan het Romeinse forum en was een...
  3. 1. In de oude Romeinse bouwkunst een basilica: een groot, langwerpig gebouw gebruikt voor rechtspraak en samenkomsten, over het algemeen bestaande uit een schip, zijbeuk...
  4. Een kerkgebouw met een hoog, van ramen voorzien middenschip en lage zijbeuken. Meestal zijn er drie of vijf schepen naast elkaar, gescheiden door zuilen. Een basiliek zo...
  5. Een basiliek is in de Rooms-Katholieke Kerk een kerkgebouw met een bijzondere status. Alleen de paus bepaalt welke kerken basiliek mogen heten. Basilieken hebben een bela...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
basiliek (type kerkgebouw)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 97% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `basiliek`.