het barbarisme

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  barbarismen
Verbuigingen:  barbarismetje

woord of uitdrukking overgenomen uit een andere taal of gevormd naar een andere taal


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
anglicisme

9 definities op Encyclo
  1. Een woordvorming of uitdrukking die in strijd is met de regels in een taal, wanneer het woord of de uitdrukking te letterlijk uit een andere taal is vertaald Zie bijvoorb...
  2. Term uit de retorica die een vergrijp aangeeft tegen de puritas, het idiomatisch juiste taalgebruik, nl. een ontlening aan een andere taal, hetzij syntactisch, morfologis...
  3. •woord of uitdrukking overgenomen uit een andere taal of gevormd naar een andere taal.
  4. 1) Anglicisme 2) Buitenlandse taalinvloed 3) Een klakkeloos vertaalde uitdrukking 4) Insluipsel (taal) 5) Onmenselijkheid 6) Woord, strijdig met het taaleigen
  5. woord dat of uitdrukking, zinsconstructie die eigen is aan een vreemde taal, die letterlijk vertaald of gevormd naar het Nederlands (of een andere taal) wordt overgenomen...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met barbarisme:
barbarismen

Herkomst volgens etymologiebank.nl
barbarisme (leenwoord in strijd met de eigen taalnormen)