baggeren

werkw.
Verbuigingen:  baggerde
Verbuigingen:  gebaggerd

het uitdiepen van een vaargeul door het verwijderen van overtollig sediment van de bodem


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
opdreggen waden

10 definities op Encyclo
  1. Baggeren is het verzetten van grond afkomstig van de rivier- of zeebodem. De vaste grond wordt onder water losgewoeld en als een `baggerspecie` (een vloeibaar mengsel van...
  2. Zand en slib worden met de rivieren aangevoerd en omdat bij de monding van een rivier de snelheid van het waterstroom sterk vermindert, hebben de zand en slib gelegenheid...
  3. Het uitgraven of leeghalen met een dreg, voornamelijk met het doel een watermassa dieper te maken, maar ook voor het zoeken naar vreemde voorwerpen in een watermassa, of ...
  4. Zie slagturven
  5. Baggeren Zand en slib worden met de rivieren aangevoerd en omdat bij de monding van een rivier de snelheid van het waterstroom sterk vermindert, hebben de zand en slib ge...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op baggeren:
opbaggerenuitbaggeren

Herkomst volgens etymologiebank.nl
baggeren

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `baggeren`.