het arianisme

zelfst.naamw.

richting binnen het christendom vanaf de 4e eeuw die het leerstuk van de drie-eenheid afwees


Bron: WikiWoordenboek.

4 definities op Encyclo
  1. Arianisme, de van de 4 ter Arius (gest. 336), die Christus’ godheid ontkende en in hem een schepsel zag, zij het ook het allerhoogste schepsel, nl. de vóór de tij...
  2. 1) Godloochening 2) Leer van Arius
  3. Arianisme, de van de 4de tot de 6de eeuw sterk verbreide leer van de Alexandrijnse priester
  4. Het arianisme is een stroming binnen het christendom, ontstaan in het begin van de 4e eeuw, die werd genoemd naar haar stichter Arius (256-336), presbyter van Alexandri