arbeidsvoorwaarden

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ɑrbɛitsforwardə(n)]

eisen aan de werkomstandigheden (zoals loon, werktijden enz.)
Voorbeeld:  `gunstige arbeidsvoorwaarden`
primaire arbeidsvoorwaarden  (voorwaarden die met het loon te maken hebben)
secundaire arbeidsvoorwaarden  (voorwaarden die met andere dingen dan het loon te maken hebben)

© Kernerman Dictionaries.

8 definities op Encyclo
  1. Eng: terms of employment algemeen - bijzondere bepalingen van een arbeidsovereenkomst, meestal neergelegd in een CAO…
  2. Het geheel van door de werkgever en werknemer overeengekomen voorwaarden die men in acht neemt bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst, hetzij individueel, hetzij col...
  3. De in acht te nemen voorwaarden bij overeenkomsten. Deze juridisch afdwingbare afspraken over bijvoorbeeld loon, werktijden, vakantie en tal van andere zaken zijn te vind...
  4. Voorbeelden van arbeidsvoorwaarden zijn vakantiedagen, salaris en reiskostenvergoeding.
  5. voorwaarden waaronder werknemers hun arbeid verrichten, vastgelegd in een arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld een cao). Het betreft regelingen inzake onder andere salaris, ...
Toon uitgebreidere definities