de arbeidsmarkt

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  ['ɑrbɛitsmɑrkt]
Verbuigingen:  arbeidsmarkt|en (meerv.)

vraag en aanbod van werk
Voorbeeld:  `een ruime arbeidsmarkt, als er meer werk is dan gevraagd wordt`

© Kernerman Dictionaries.

15 definities op Encyclo
  1. is een abstracte markt (= het geheel van vraag en en aanbod) betreffende de productiefactor arbeid. Er is niet sprake van van één markt, maar van zeer vee...
  2. Onder de arbeidsmarkt wordt verstaan het geheel van vraag naar, en aanbod van arbeid, bestaand uit een groot aantal deelmarkten. ( > economie)
  3. Het geheel van vraag naar en aanbod van werk.
  4. vraag en aanbod van werknemers en arbeidsplaatsen Arbo-wet arbeidsomstandighedenwet. Hierin zijn allerlei regels vastgelegd over veiligheid op het werk en over arbeids- e...
  5. geheel van vraag naar en aanbod van arbeid
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `arbeidsmarkt` kennen.