het antropomorfisme

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  antropomorfismen

1) voorstelling van God, of van andere wezens (robots etc.), in menselijke vormen, met menselijke opvattingen, hartstochten enz

2) leer die het menselijke tot maat van alle dingen maakt, het toekennen van menselijke eigenschappen aan dingen


Bron: WikiWoordenboek.

8 definities op Encyclo
  • Toeschrijven van menselijke gevoelens en beweegredenen aan dieren.
  • Het verklaren van iets dat niet menselijk is door middel van menselijke kenmerken. Categorie: Abstracte Begrippen > filosofische stromingen en opvattingen.
  • Menselijke (gedrags-)eigenschappen aan dieren toekennen..
  • Het onterecht aan dieren toeschrijven van een menselijke persoonlijkheid
  • Vermenselijking; voorstelling van God of van andere geestelijke wezens, in menselijkeof aardse vormen of volgens menselijke opvattingen. Voorbeeld: Ik zal in alle eeuwig...
  • Toon uitgebreidere definities

    Deze woorden beginnen met antropomorfisme:
    antropomorfismen