zich afvragen

reflexief werkw.
Uitspraak:  ɑfraxə(n)]
Vervoegingen:  vroeg zich af (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft zich afgevraagd (volt.deelw.)

jezelf een vraag stellen of uitspreken dat je aan iets twijfelt
Voorbeeld:  `Ik vraag me af uit welk land zij komt.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
verwonderen

Taaladvies
Schrijf je betwijfelen met ei of ij? Zie betwijfelen / betweifelen

3 definities op Encyclo
  • • [refl] : "zich ~": zichzelf een vraag stellen. • [refl] : "zich ~": vraagtekens plaatsen bij.
  • jezelf een vraag stellen en daarover nadenken vb: Jan vroeg zich af of hij wel de juiste beslissing genomen had
  • 1) Betwijfelen 2) Interrogeren 3) Nadenken over twijfelgeval 4) Verwonderen
  • Toon uitgebreidere definities