afschutten

werkw.
Verbuigingen:  schutte af
Verbuigingen:  afgeschut

een schip door een sluis doen passeren van hoger naar lager gelegen water.
Voorbeeld:  `Om verder te varen moet de kapitein het schip laten afschutten.`


Bron: WikiWoordenboek.

Synoniemen
afdekken afschermen afschotten beschermen beschutten

2 definities op Encyclo
  1. 1) Afdekken 2) Afpalen 3) Afperken 4) Afschermen 5) Afschotten 6) Afzetten 7) Beschermen 8) Beschutten 9) Omheinen
  2. het schutten naar het vaarwater met het laagste waterpeil.
Toon uitgebreidere definities