afkopen

werkw.
Uitspraak:  ['ɑfkopə(n)]
Vervoegingen:  kocht af (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft afgekocht (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

in één keer een bedrag betalen om af te komen van een (een verplichting)
Voorbeeld:  `je hypotheek afkopen`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afkoop lossen schadeloosstellen terugbetalen tevredenstellen vergoeden

4 definities op Encyclo
  1. Tussentijdse beëindiging van een levensverzekering, waarbij het recht op een uitkering wordt `afgekocht`. (zie ook afkoopwaarde)
  2. Bij afkoop van een verzekering verzoekt de verzekeringnemer de verzekeraar de verzekering te beëindigen en de waarde van de polis direct uit te keren. ( > verzekeren)
  3. 1) Afkoop 2) Aflossen 3) Betalen om van vervolging verschoond te zijn 4) Loskopen 5) Lossen 6) Lozen 7) Met geld overhalen 8) Met geschenken overhalen 9) Schadeloosstelle...
  4. Beeindiging van een levensverzekering waarbij het recht op een uitkering wordt afgekocht. Er volgt meestal een boete wanneer een levensverzekering vroegtijdig wordt beein...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `afkopen`.