de adoptie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [a'dɔpsi]
Verbuigingen:  adoptie|s (meerv.)

keer dat je een kind van iemand anders officieel in je gezin opneemt
Voorbeeld:  `Bij adoptie is er een officiële breuk met de biologische ouders.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanneming adopteren

12 definities op Encyclo
  1. Aanneming als wettig kind na uitspraak door de rechtbank op verzoek van (echt)paar of één persoon dat-die het kind wil adopteren of vanwege het Haags Adoptieverdrag 199...
  2. 1) Het wettig aannemen als kind van iemand die niet het natuurlijk kind is. Bij adoptie gaan alle ouderlijke rechten en plichten over op de adoptiefouders. Het adopteren ...
  3. Let op: Spelling van 1858 Adoptio, Lat., (Regtsgel.) eene met zekere plegtigheden gepaard gaande, geregtelijke handeling, waardoor iemand eenen anderen persoon in zijne f...
  4. het opnemen van het kind van iemand anders in je gezin vb: dit kind uit Afrika is voor adoptie naar Nederland gekomen
  5. 1) Aangenomen om een jongen te kiezen 2) Aanneming 3) Aanneming als kind 4) Aanneming als wettig kind 5) Aanneming van een kind 6) Adopteren 7) Affiliatie
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met adoptie:
adoptiefadopties

Herkomst volgens etymologiebank.nl
adoptie (aanneming als kind)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `adoptie` kennen.