de aanwinst

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  anwɪnst]
Verbuigingen:  aanwinst|en (meerv.)

iets nieuws dat erbij komt
Voorbeeld:  `Deze voetballer is de tweede aanwinst in dit seizoen.`
een aanwinst zijn voor  (door je komst een positief effect hebben op) `Dit restaurant is een aanwinst voor ons dorp.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aangekochte aangroei aankoop aanschaf aanwas acquest acquisitie boodschap buit expansie groei groter worden koop prooi stijging toename toeneming uitbreiding verhoging vermedevuldigen vermeerdering versterking

4 definities op Encyclo
  • •het aanwinnen. •het aangewonnene.
  • wat je erbij gekregen hebt vb: mijn nieuwste aanwinst is een motor
  • Een collectie of onderdeel van een collectie die door een beherende instelling wordt opgenomen.
  • 1) Aangekochte 2) Aangroei 3) Aankoop 4) Aanschaf 5) Aanwas 6) Acquest 7) Acquisitie 8) Boodschap 9) Buit 10) Expansie 11) Gewin 12) Groei 13) Het als nieuw eigendom verk...
  • Toon uitgebreidere definities

    Deze woorden beginnen met aanwinst:
    aanwinsten