de aanvaardbaarheid

zelfst.naamw. (v.)

Hoe aanvaardbaar iets of iemand is


Deze woorden eindigen op aanvaardbaarheid:
onaanvaardbaarheid