de aanpassingsstoornis

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  aanpassingsstoornissen
Verbuigingen:  aanpassingsstoornisje

een stoornis die het zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden bemoeilijkt
Voorbeeld:  `Hieronder volgt een beknopt en puntsgewijs overzicht van de aanpak van de aanpassingsstoornis.`


Bron: WikiWoordenboek.

3 definities op Encyclo
  1. Een algemene aanduiding voor psychologische aandoeningen die zijn ontstaan als reactie op stressveroorzakende gebeurtenissen. Hierbij kan sprake zijn van angst, depressie...
  2. ontregeling van het functioneren door onverwachte, sterke of aanhoudende stress
  3. Een aanpassingsstoornis is een psychische aandoening. Deze treedt op als reactie op de emotionele en psychische stress die ontstaat bij belangrijke veranderingen in het ...
Toon uitgebreidere definities