aanloggen

werkw.
Afbreekpatroon:  'aan-log-gen
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  logde aan (verl.tijd )
Vervoegingen:  aangelogd (volt.deelw.)

een netwerk via de computer binnengaan, vaak na het invoeren van een wachtwoord computer
Voorbeelden:  `Bij het aanloggen op het netwerk kreeg de medewerker een beveiligingsmelding.`,
`Zonder een correcte inlognaam en veilig paswoord kan men niet aanloggen.`


1 definitie op Encyclo
  1. 1) Computerterm
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
aanloggen

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 47% van de Nederlanders en 77% van de Vlamingen het woord `aanloggen`.