het Oudfries

zelfst.naamw.

een West-Germaanse taal gesproken aan de kusten van de Noordzee tot ongeveer 1400 die de voorganger van het Fries is


Bron: WikiWoordenboek.

Taaladvies
Schrijf je namen van talenofdialecten aaneen als ze niet van een samengestelde aardrijkskundige naam zijn afgeleid? Zie het Oudfries

2 definities op Encyclo
  • taal een West-Germaanse taal gesproken aan de kusten van de Noordzee tot ongeveer 1400 die de voorganger van het Fries is. (+audio)
  • Met Oudfries wordt de oudst bekende fase in de Friese taal aangeduid. De periode van pakweg 1100 tot 1575 wordt hiermee aangeduid. Na 1575 wordt het doorgaans aangeduid ...
  • Toon uitgebreidere definities