Quotes  


Quotes

Typ een Nederlands woord en zie welke quotes dit woord bevatten. Zie ook: Quotes top-50 | Quotes flop-50


Quotes


816 quotes met ` liefde `

Voor veel mannen
is liefde blond.

Wim Meyles (Geb. 1949)
Nederlands aforist
-63

De liefde van de vrouw gaat door het oog.

Wim Hazeu (Geb. 1940)
Nederlands dichter, biograaf en essayist
-25

Ik zal van je houden
een liefde lang.

Wim de Bie (Geb. 1939)
Nederlands cabaretier
+17

Je kunt beter ongelukkig zijn in de liefde dan voor acht kinderen schoenen moeten kopen.

William Walton (1902-1983)
Engels componist
-57

`t Is zelfs de vraag of liefde `t lot bestuurt of `t lot de liefde.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
+26

Als hoogste vorm van fantasie kent liefde alle vormen.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
+10

Als liefde blind is, dan past zij bij de nacht.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
+6

Als liefde blind is, schiet liefde er naast.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
+15

Als liefde kwijnt en sterft,
Gebruikt ze steeds gedwongen plichtplegingen.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
-1

Als liefde ziek wordt en vervalt, bedient het zich van gedwongen vormelijkheid.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
+5

De godin van de liefde lacht niet
in een huis van tranen.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
+1042

De liefde kent redenen die de rede niet kent.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
+17

De liefde ontwaakt, en weent om wat zij derft,
De haat, van schaamte dof, slaapt in en sterft.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
0

De liefde redeneert niet, want zij kent geen redenen.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
+1

De liefde tussen slecht volk wordt tot angst,
Die angst tot haat, en haat stort één of beiden
In groot gevaar en welverdiende dood.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
+2

De liefde vliedt gelijk een schim, als rijkdom haar vervolgt;
Vervolgt wat haar ontvliedt, ontvliedt wat haar vervolgt.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
+3

De tijd sleept zich voort op krukken, tot de liefde al haar plechtigheden achter de rug heeft.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
+2

Dit is wat de liefde leert:
Wie zwicht verliest;
wie afweert, overwint.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
+930

Geloof niet dat de zwakke pijl der liefde een sterke borst doorboort.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
-7

Het monsterlijke in de liefde is dat de wil oneindig is en de volbrenging beperkt, de begeerte grenzeloos en de vervulling gebonden aan onze begrensdheid.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
+9

Hij is gek die vertrouwt op de makheid van een wolf, de gezondheid van een paard, de liefde van een jongen of de eed van een hoer.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
-4

Hoe kun je weten dat ze je versmaadt,
Voor je je liefde haar hebt aangeboden?

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
+2

In de teerste bloesem knaagt ongedierte; zo ook woont de liefde in de allerfijnste geest en knaagt eraan.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
-2

Liefde is te jong, zij is gewetenloos:
want het is de liefde die het geweten baart.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
-4

O, lees en leer wat liefde zwijgend schrijft;
hoor met je oog als jou de liefde drijft.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
0

Verstand en liefde gaan nooit samen in de mens, dat is alleen de goden voorbehouden.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
-1

Vraag mij niet naar de reden, waarom ik u bemin; want ofschoon de Liefde het Verstand als haar verkenner gebruikt, laat zij het toch niet als haar raadsman toe.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
0

Vriendschap is belangrijk behalve in liefde en politiek.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
-4

Vrouwen kunnen niet aanvallen in de liefde zoals de mannen. Zij moeten belaagd worden, zelf mogen zij niet belagen.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
-17

Zij die hun liefde niet tonen hebben niet lief.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
+9

Zozeer hangt liefde samen met geluk,
Dat wie geen vriend behoeft er steeds een heeft,
En wie in nood een voze vriend benadert,
Onmiddellijk een vijand van hem maakt.

William Shakespeare (1564-1616)
Engels toneelauteur
-1

Geen liefde blijft men zo trouw als de liefde voor zichzelf.

William Moore (1899-1941)
Amerikaans journalist
+4

Het triestige in de liefde is niet alleen dat het niet kan blijven duren, maar dat de wanhoop die het kan veroorzaken ook vlug vergeten is.

William Faulkner (1897-1962)
Amerikaans romanschrijver
+2

Wat is de liefde anders dan het
Honderd ten honderd disponibel zijn voor je talenten.

Willem Vermandere (Geb. 1941)
Vlaams zanger en kunstenaar
-4

Bij hem, wiens liefde door de maag gaat, is diarree het gevolg van vurig beminnen.

Willem van Os (1915-1977)
Nederlands aforist
+9

Al liefde is als een spel van lucht en water:
De wind blaast voort, de witte golven vlieden...
`t Is schòòn, dat schittrend stoeien te bespieden,
Maar iedereen, die meê wil doen, vergaat er.

Willem Kloos (1859-1938)
Nederlands dichter
+2

Als `t hart niet meer gelooft en hoopt,
dan is liefde nog de redding.

Willem de Mérode (1887-1939)
Nederlands dichter, pseudoniem van W.E. Keuning
+4

Zijn liefde was eeuwig. Toen zijn vrouw stierf, nam hij er vlug een andere.

Wilhelm Busch (1832-1908)
Duits dichter en tekenaar
+437

Wat de vraag ook is, liefde is het antwoord.

Wayne Dyer (Geb. 1940)
Amerikaans schrijver
+6

Van liefde alleen kan men niet leven, maar zonder liefde sterft men.

Walter Verdin (Geb. 1953)
Vlaams kunstenaar en tekstdichter
0

Als een droom is mijn vreugde nu ten eind
En al mijn wufte dagen zijn voorbij.
Mijn liefde is misleid, mijn lust tot stof vergaan:
Alles vergleden, en slechts verdriet rest mij.

Walter Raleigh (1861-1922)
Engels literair essayist
-7

Weet dat verdriet en liefde uit hetzelfde
bed te pletter vallen, in de etter van de dood.

Walter Haesaert (Geb. 1935)
Vlaams dichter
+1


Quotes op woorden.org

De 55000+ citaten zijn verzameld door Vlaams acteur en auteur Gerd De Ley. Een groot deel van de citatencollectie werd gepubliceerd in `Het Grootste Citatenboek ter Wereld` (Uitgeverij Lannoo, Tielt, 3e herziene druk, april 2014).