de sluis

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [slœys]
Verbuigingen:  sluizen (meerv.)

met deuren afsluitbaar gedeelte tussen wateren met een verschillende hoogte

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
doorgangshuis sas schutkolk schutsluisje verlaat

Spreekwoorden en zegswijzen
• zijn sluis openzetten (=een grote mond zetten)
Naar de spreekwoorden

19 definities op Encyclo
  1. [Aardrijkskunde] Bouwwerk dat bedoeld is om schepen te laten passeren in een waterweg met een verschillend waterpeil.
  2. bouwwerk in rivier of kanaal met deuren die de waterstand regelen vb: er liggen verschillende schepen voor de sluis te wachten de sluizen van de hemel gaan open [het begi...
  3. Beweegbare waterkering in een kanaal of rivier, die het mogelijk maakt dat schepen hoogteverschillen kunnen overbruggen of dat de waterstand aan één kant van de sluis o...
  4. Waterbouwkundig werk waardoor twee wateren met elkaar in verbinding kunnen worden gebracht en van elkaar gescheiden. Een schutsluis, vallaat of verlaat is een sluis waar...
  5. Let op: Spelling van 1858 een kanaal, hetwelk met val- of vleugeldeuren kan gesloten worden, om het water daarin naar welgevallen te verhoogen, te verlagen, of wel geheel...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met sluis:
sluis doorsluisdesluisdensluisdeursluisdeurensluisensluishoofdsluiskilsluistsluiswachter

Deze woorden eindigen op sluis:
sassluisschutsluisduikersluisluchtsluiszeesluis

Herkomst volgens etymologiebank.nl
sluis (waterkering met deuren)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `sluis` kennen.