zowel

bijwoord
Uitspraak:  [zoˈwɛl]

zowel het een als het ander  (niet alleen het een, maar ook het ander) `Zowel de rijtjeshuizen als de flats worden gerenoveerd.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
evenals eveneens evenzeer in even hoge mate ook

Taaladvies
  1. Zowel de politie als de brandweer zijn / is ter plaatse: Is het Zowel de politie als de brandweer zijn ter plaatse of Zowel de politie als de brandweer is ter plaatse?
  2. Zowel de wethouders als de burgemeester is / zijn tegen het voorstel: Als in een zin het onderwerp bestaat uit een enkelvoudig lid en een meervoudig lid die door zowel... als... aaneengeschakeld zijn, zoals in Zowel de wethouders als de burgemeester is/zijn tegen het voorstel, moet de persoonsvorm dan in het enkelvoud of in het meervoud staan?
  3. Zowel ... als ... als ...: Kunnen aan een constructie met zowel ... als ... nieuwe leden worden toegevoegd?


3 definities op Encyclo
  1. niet alleen .... maar ook vb: zowel de ouders als de kinderen gingen mee op schoolreis
  2. •evenzeer.
  3. 1) Aanstonds 2) Als 3) Bijwoord 4) Bovendien 5) Daarbij 6) Eveneens 7) Evenzeer 8) In dezelfde tijd 9) In even hoge mate 10) Ook 11) Samen 12) Tevens 13) Voegwoord
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `zowel` kennen.