het zorgverlof

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  zorgverloven

het verlof dat men kan krijgen/opneemt om de zorg voor een ziek kind, partner of ouders op zich te nemen.


Bron: WikiWoordenboek.

4 definities op Encyclo
  1. Een aantal CAO’s kennen een regeling voor zorgverlof, dat wil zeggen dat werknemers, al dan niet betaald, het recht hebben om een aantal dagen per jaar verlof op te nem...
  2. arbeidsrecht wettelijk of contractueel recht op (gedeeltelijk) betaald verlof om voor familieleden te kunnen zorgen…
  3. Zorgverlof is verlof dat een werknemer kan opnemen om zorg te verlenen voor een thuiswonend ziek (pleeg)kind, partner of een naast familielid. Voorwaarde is dat U de eni...
  4. arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - wettelijk of contractueel recht op (gedeeltelijk) betaald verlof om voor familieleden te kunnen zorgen…
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
zorgverlof