de zonne-energie

zelfst.naamw. (v.)

energie die gewonnen wordt uit de straling van de zon
Voorbeeld:  `Anno 2008 is de toepassing van zonne-energie eerder een politiek vraagstuk dan een wetenschappelijk, technologisch of ecomonisch.`


Bron: WikiWoordenboek.

12 definities op Encyclo
  • Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met andere vormen zoals windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa, vor...
  • Energie die direct van de zon afkomt. Deze energie kan opgewekt worden met een zonneboiler of met behulp van zonnecellen.
  • energie die wordt opgewekt uit zonnestraling.
  • Energie aanwezig in de straling van de zon. Doorgaans worden hier ook de indirecte vormen van zonne-energie toe gerekend zoals wind, biomassa, waterkracht, enz.
  • •energie die gewonnen wordt uit de straling van de zon. •tweede betekenisomschrijving. •enz.
  • Toon uitgebreidere definities