de zinsconstructie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['zɪnskɔnstrʏksi]
Verbuigingen:  zinsconstructie|s (meerv.)

manier waarop je met woorden een zin maakt
Voorbeeld:  `een correcte zinsconstructie`
Synoniemen:  zinsbouw, syntaxis

© Kernerman Dictionaries.

Deze woorden beginnen met zinsconstructie:
zinsconstructies