de zielsverwantschap

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['zilsvərwɑntsxɑp]

feit dat iemand hetzelfde denkt en voelt als jij
Voorbeeld:  `zielsverwantschap met elkaar voelen`

© Kernerman Dictionaries.