de zelfkennis

zelfst.naamw. (v.)

kennis van het eigen ik


Bron: WikiWoordenboek.

Spreekwoorden en zegswijzen
zelfkennis is het begin van alle wijsheid (=men moet eerst zichzelf kennen om verdere kennis te kunnen verwerven)
Naar de spreekwoorden

3 definities op Encyclo
  • Zelfkennis is het vermogen om de eigen denkwijze, de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de eigen geest en van het eigen lichaam te kunnen inschatten en daar ratione...
  • 1) Autognosie 2) Ik-besef 3) Vermogen tot introspectie 4) Weten wie je bent 5) Zelfbewustzijn
  • Inzicht in eigen identiteit, waarden, overtuigingen, sterke en zwakke kanten, kwaliteiten, competenties, interesses, ambities en gedragingen.
  • Toon uitgebreidere definities