de zeewaardigheid

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  zeewaardigheden

de mate waarin een schip of bemanning zeewaardig is
Voorbeeld:  `Aan de zeewaardigheid ervan valt niet te twijfelen.`


Bron: WikiWoordenboek.

6 definities op Encyclo
  1. het zeewaardig zijn.
  2. Def.: het in alle opzichten geschikt zijn van een schip om een voorgenomen reis te volbrengen, passagiers, bemanning en lading zonder aanmerkelijke schade te vervoeren en...
  3. scheepvaart de mate waarin een schip of bemanning zeewaardig is.
  4. Eng: (un)seAworthy handelsrecht de vervoerder moet voor, en bij aanvang van, de reis redelijke zorg aanwenden voor het zeewaardig maken van het schip…
  5. (Gezegd van vaartuigen) het geschikt zijn om ermee over zee te varen; het officieel geschikt verklaard zijn voor de zeevaart; toestand van zeewaardig zijn
Toon uitgebreidere definities