het werkverzuim

zelfst.naamw.

niet werken terwijl je dat normaliter wel zou doen
Voorbeeld:  `- Die behandeling is duur. Per patiënt wordt per jaar een 3.660 gulden uitgegeven, zo heeft de Rijksuniversiteit in Limburg uitgerekend. Bijna 900 gulden gaat naar medicatie, de verpleegkundige kost gemiddeld 527 gulden en 1.406 gulden wordt aan ziekenhuisrekeningen betaald. Werkverzuim of arbeidsongeschiktheid is in die berekening niet verdisconteerd. Die ziekenhuiskosten zijn veelal een gevolg van latere complicaties. `


Bron: WikiWoordenboek.