de werkgelegenheid

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [wɛrkxəˈlexə(n)hɛit]

mogelijkheid in een gebied om betaald werk te vinden
Voorbeeld:  `De fabriek biedt werkgelegenheid aan ruim tweehonderd werknemers.`

© Kernerman Dictionaries.

Taaladvies
Tewerkstelling / werkgelegenheid: Wat is het verschil tussen tewerkstelling en werkgelegenheid?

11 definities op Encyclo
  1. is de totale vraag naar de productiefactor arbeid. De werkgelegenheid is gelijk aan het bezette banen inclusief het aantal vacatures, en wordt meestal uitgedrukt in arb...
  2. Een containerbegrip voor de al dan niet vervulde vraag naar arbeid van zowel werknemers als zelfstandigen. Meerdere begrippen vallen onder deze noemer: arbeidsplaatsen (z...
  3. Werkgelegenheid is de mogelijkheid om te kunnen werken, om door werken aan de kost te komen. Ook het geheel van mogelijkheden (in een land, een streek of een bedrijfstak)...
  4. De vraag naar arbeid, te berekenen door de totale productie te delen door de arbeidsproductiviteit per persoon. ( > economie)
  5. Te gebruiken voor de mate waarin er betaalde banen ter beschikking zijn of aangeboden worden aan de bevolking. Gebruik `in dienst nemen` voor het geven van en betalen voo...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `werkgelegenheid` kennen.