de waterwinning

zelfst.naamw. (v.)
Verbuigingen:  waterwinningen

Met waterwinning wordt het onttrekken van water aan het milieu bedoeld, over het algemeen met als doel dit water nuttig toe te passen als drinkwater of in de industrie.


Bron: WikiWoordenboek.

4 definities op Encyclo
  1. Aardrijkskunde Het onttrekken van water aan grond-, oppervlakte-, of zeewater voor verschillende doelen.
  2. 1) Het aftappen van water voor de waterleiding
  3. Def.: locatie waar water gewonnen wordt ten behoeve van industrie of drinkwaterwinning
  4. Met waterwinning wordt het onttrekken van water aan het milieu bedoeld, over het algemeen met als doel dit water nuttig toe te passen als drinkwater, voor irrigatie, of ...
Toon uitgebreidere definities