zich voegen naar

reflexief werkw.
Uitspraak:  ['vuxə(n) nar]
Vervoegingen:  voegde zich naar (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft zich gevoegd naar (volt.deelw.)

gehoorzamen aan (een wet, regel, verzoek enz.), terwijl je dat misschien liever niet zou doen
Voorbeeld:  `Hij voegde zich naar haar wil en zegde zijn afspraak af.`

© Kernerman Dictionaries.