de vluchteling

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  ['vlʏxtəlɪŋ]
Verbuigingen:  vluchteling|en (meerv.)

de vluchteling|e

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  ['vlʏxtəlɪŋ|ə]
Verbuigingen:  vluchtelinge|n (meerv.)

iemand die vlucht of gevlucht is uit een ander land
Voorbeelden:  `vluchtelingenkamp`,
`bootvluchtelingen`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
asielzoeker ontsnapte refugié uitgewekene

10 definities op Encyclo
  1. Persoon die zich buiten zijn land van herkomst bevindt, die de bescherming van het land niet meer kan of wil inroepen omdat hij een gegronde vrees voor vervolging koester...
  2. [Aardrijkskunde] persoon die uit het eigen land vlucht omdat het er niet veilig is
  3. iemand die is weggegaan om ergens aan te ontkomen vb: de vluchtelingen kregen onderdak in de kerk
  4. Een voormalige asielzoeker die tot Nederland is toegelaten en de status van vluchteling heeft, alsmede een asielzoeker die naar Nederland is gekomen en een vergunning tot...
  5. Niet-Nederlander van wie op grond van het Vluchtelingenverdrag van Genève van 1951 is vastgesteld dat hij of zij in het herkomstland gegronde vrees heeft voor vervolging...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met vluchteling:
vluchtelingenvluchtelingenkampvluchtelingenkampen

Deze woorden eindigen op vluchteling:
bootvluchteling

Herkomst volgens etymologiebank.nl
vluchteling

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `vluchteling` kennen.