vicieuze cirkel

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  vicieuze cirkels
Verbuigingen:  vicieuze cirkeltje

1) (in de logica:) een foutieve bewijsvoering, waarbij de conclusie, getrokken uit een propositie, gebruikt wordt om de juistheid van deze propositie aan te tonen

2) een ongunstige situatie die zichzelf in stand houdt


Bron: WikiWoordenboek.

3 definities op Encyclo
  1. Probleem waar men niet meer uitkomt. Voorbeeld : iemand heeft te weinig eten, is daardoor ondervoed, kan niet goed z`n land verbouwenen krijgt vervolgens een kleine oogst...
  2. (Latijn: circulus vitiosus = gebrekkige cirkel) Een cirkelredenering, redenering waarbij men datgene wat men moet bewijzen als bewezen aanneemt. Vervolgens ook: een nood...
  3. Een vicieuze cirkel is een situatie waarin iets een bepaald gevolg heeft, terwijl dat gevolg op zijn beurt het eerstgenoemde verschijnsel in stand houdt of versterkt. Ee...
Toon uitgebreidere definities