het verzet

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [vər'zɛt]

1) tegenstand tegen iets dat je niet wilt
Voorbeeld:  `De kabinetsplannen stuiten op krachtig verzet.`
Synoniemen:  weerstand, protest, oppositie,
verzet bieden  (zich verzetten) `verzet bieden tegen de overname van je bedrijf`
verzet plegen  (zich verzetten) `groeperingen die gewapend verzet willen plegen`
verzet aantekenen tegen (iets)  (officieel bezwaar maken tegen (iets))

2) groepering die zich verzet tegen een bewind of vijand
Voorbeelden:  `in het verzet zitten`,
`In de Tweede Wereldoorlog heeft het verzet aanslagen gepleegd tegen de Duitsers.`
Synoniem:  verzetsbeweging

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afleiding bestreden ondergronds verzet opstand opwerping protest rebellie resistentie tegengegaan tegenspraak tegenstand tegenwerping verpozing verstrooiing verzetje verzetsbeweging weerstand berusting (antoniem)

Spreekwoorden en zegswijzen
• als het tij verloopt verzet men de bakens (=men moet zich aan de omstandigheden aanpassen)
• als het getij verloopt verzet men de bakens (=men moet zich aan de omstandigheden aanpassen)
Naar de spreekwoorden

Intensiveringen
Hoe kun je verzet krachtiger uitdrukken?
fel verzet; krachtig verzet;

25 definities op Encyclo
  1. door stroming veroorzaakte verschil tussen de gestuurde koers en de werkelijke koers.
  2. tegenstand Jaar van herkomst: 1850 (WNT )
  3. Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.
  4. het proberen iets tegen te houden vb: er is in deze buurt veel verzet tegen het plan in verzet komen [je ergens tegen gaan verzetten] verzet plegen [in opstand komen] ver...
  5. Activiteiten die tot doel hadden weerstand te bieden tegen de bezetter. Vormen van verzet waren onder meer: het helpen onderduiken van mensen die vervolgd werden, het dru...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met verzet:
verzetenverzetjeverzetsbewegingverzetsbewegingenverzetsdaadverzetsdadenverzetsgroepverzetsgroepenverzetshaardverzetshaardenverzetsheldverzetsheldenverzetskruisverzetsliedenverzetsmanverzetsmannenverzetsmonumentenverzetsmuseumverzetsstrijderverzetsstrijders
Toon alle woorden die beginnen met verzet

Deze woorden eindigen op verzet:
studentenverzetgrondverzetgeuzenverzet
Toon alle woorden die eindigen op verzet

Herkomst volgens etymologiebank.nl
verzet (tegenstand)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `verzet` kennen.